Αρχεία: Teams

Professor Adrian Palmer
Keynote Speaker

Professor Adrian Palmer

Head of the Department of Marketing and Reputation, Henley Business School, University of Reading
Adam Posner
Keynote Speaker

Adam Posner

Customer Loyalty Specialist, CEO of The Point of Loyalty, Author of loyalty research - For Love or Money™
Dr. Anil V. Pillai
Keynote Speaker

Dr. Anil V. Pillai

Director, Terragni Consulting
Yuping Liu-Thompkins, Ph.D.
Keynote Speaker

Yuping Liu-Thompkins, Ph.D.

Professor of Marketing, Director of Loyalty Science Lab, Old Dominion University

Andreas Månsson

GF M&C Data & CRM Director, Ericsson

Connor Kelley

Web3 Loyalty Expert

Frank Thibaut

Πρόεδρος ΕΙΕΠ I Διευθυντής Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, Αττικές Διαδρομές ΑΕ

Melanie Avraam

Head of Customer Operations, Elpedison

Στέφη Αναρούσου

Group Loyalty Manager, Goody's - Everest Group of Companies (VIVARTIA)

Λευτέρης Αντωνόπουλος

Youth, Mass & Ethnic Segments Product Marketing Lead, Vodafone