Μαρία Νασιάκου

Μαρία Νασιάκου

Group CRM & E-Commerce Director, Vivartia

Η Μαρία Νασιάκου εργάζεται στον όμιλο εστίασης της Vivartia από τον Ιούλιο του 2018 ως Group CRM & e-commerce Director και είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική e-commerce, Loyalty και CRM του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων Goody’s Burger House, Everest, La Pasteria, Forky κλπ. Έχει εμπειρία στο σχεδιασμό ψηφιακών λύσεων και βραβευμένων προϊόντων, με στόχο τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των καταναλωτών και της αγοραστικής τους συμπεριφοράς, χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες.

Στο παρελθόν και πριν μεταβεί στην Vivartia εργάζονταν στην Velti, εταιρεία παροχής υπηρεσιών CRM και Loyalty ως Customer Engagement & Loyalty Director με fortune 500 πελατολόγιο από την Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ασία. Έχει εργασθεί επίσης στην εταιρία Upstream ως υπεύθυνη τμήματος διαχείρισης έργων, καθώς και στο ερευνητικό κέντρο CERN στην Ελβετία ως υπεύθυνη ανάπτυξης προϊόντων λογισμικού.